ประวัติ Akha Coffee

ประวัติความเป็นมาของกาแฟอาข่าคอฟฟี่

 ชนเผ่าอาข่าเดิมทีอาศัยอยู่ในประเทศจีนแถวทิเบต ต่อมาเกิดสงคราม ชนเผ่าอาข่าจึงย้ายถิ่นฐานอพยพลงมาทางตอนใต้ของจีน แยกออกเป็นกลุ่มต่างๆ มาอาศัยตั้งบ้านเรือนอยู่ในประเทศพม่า,ลาว,ไทย สำรับไทยมี ผู้เฒ่าฮูล่อง หรือ อาล่อง   จู เปาะ เป็นผู้นำ ชนเผ่าอาข่ากลุ่มแรก อพยพเดินทางเข้ามาอาศัยอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทย บริเวณ ดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เลยลึกเข้ามาถึง บ้านดอยช้าง บ้านวาวี บ้านห้วยน้ำขุ่น อ.แม่สรวย และอำเภออื่นๆ ใน จ.เชียงราย อาศัยอยู่บนภูเขาสูงชันอากาศหนาวเย็น ความสูงประมาณ 1,200 ฟิต ประกอบอาชีพทำไร่ ปลูกข้าวโพด ปลูกข้าวไร่ ทำไร่เลื่อยลอยและปลูกฝิ่น ต่อมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลดุลยเดชฯ ทรงให้ชาวเขาหยุดการปลูกฝิ่น หยุดทำไร่เลื่อนลอย หยุดตัดไม้ทำลายป่า ทำลายสิ่งแวดล้อม ทรงริเริ่มโครงการหลวงนำพืชเมืองหนาวมาให้ชาวเขาปลูกทดแทนการปลูกฝิ่น กาแฟพันธุ์อาราบิก้า ก็เป็นพืชชนิดหนึ่ง ที่ทรงพระราชประทานให้ชาวเขานำไปปลูกทดแทนการปลูกฝิ่น ชนเผ่าอาข่าก็ได้รับต้นกล้าพันธุ์กาแฟอาราบิก้าด้วย กาแฟอาราบิก้าที่พระทรงราชประทานให้กับชนเผ่าอาข่า และเผ่าอื่นๆ ได้ปลูกแพร่กระจายไปตามดอยต่างๆทั่วภาคเหนือของไทย กาแฟอาราบิก้า ที่ทรงพระราชทาน กลายเป็นพืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้นำเงินตราเข้าประเทศ และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย
 
พ.ต.ท.บุญ มี เหลี่ยมมา (รองมี ที่ชาวเขาเรียก) ขณะรับราชการอยู่ สภ.แม่สรวย จ.เชียงราย ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้หยุดยั้งการปลูกฝิ่นในพื้นที่ อ.แม่สรวยฯ ได้ร่วมเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายและชาวเขา ขึ้นทำลายไร่ฝิ่น ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และประชาสัมพันธ์ให้ชาวเขาเผ่าต่างๆ ให้หยุดการปลูกฝิ่น หยุดทำไร่เลื่อนลอย หยุดตัดไม้ทำลายป่า และหยุดการเสพยาเสพติด โดยนำโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด โดยนำชาวเขา ที่สมัครใจเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด นำผู้ติดยาเสพติดเข้าค่ายอบรมฟื้นฟูเพื่อเลิกยาเสพติด จำนวนหลายรุ่น แต่ละรุ่นต้องใช้เวลาบำบัดฟื้นฟูเป็นเวลานาน 1 เดือน ในระหว่างที่ผู้บำบัดการติดยาเสพติดอยู่ในค่ายอบรม ได้ฝึกอบรมการประกอบอาชีพ ต่างๆ ด้วยวิทยากรผู้มีความรู้ในการประกอบอาชีพ และวิชาหนึ่งที่นำมาฝึกในค่ายคือ การปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้า เมื่อทุกคนสามารถอบรมจบหลักสูตร สามารถเลิกติดยาเสพติดได้แล้ว ก่อนปล่อยกลับบ้าน ได้แจกต้นกล้ากาแฟอาราบิก้า ให้นำไปปลูกและเป็นแม่พันธุ์ที่บ้านของตนเองก็ตามดอยต่างๆ และมีต้นกล้ากาแฟที่เหลือจากการแจกให้ผู้บำบัดฟื้นฟู

พ.ต.ท.บุญมี ฯ จึงนำไปทดลองปลูกที่ไร่ตนเอง ปรากฏว่าสามารถติดดอกออกผลดี เมื่อคั่วบดและทดสอบปรากฏว่ามีรสชาติดีมากและเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติ(ส่งไปทดสอบที่ต่างประเทศ) จึงขยายพื้นที่ปลูกในไร่ของตนเอง และได้ส่งเสริมให้พี่น้องชนเผ่าชาวไทยภูเขาในเขตพื้นที่ บ้านห้วยน้ำขุ่น บ้านดอยช้าง บ้านแสนเจริญ บ้านวาวี  อ.แม่สรวย ฯลฯ จ.เชียงราย และ อ.ฝาง อ.แม่อาย อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ จนมีพื้นที่ปลูกกาแฟจำนวนมาก สามารถรองรับความต้องการของตลาดได้

 


ต่อมา พ.ต.ท.บุญ มี เหลี่ยมมา ได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาสมาคมสงเคราะห์เด็กชาวไทยภูเขา ซึ่งดูแลเด็กชาวไทยภูเขาที่กำพร้า ยากจน และด้อยโอกาส ในสมาคมสงเคราะห์เด็กชาวไทยภูเขา ภายในสมาคม จำนวน 300 – 400 คน โดยมี น.ส.อำพร จูเปาะ เป็นนายกสมาคมฯ และ น.ส.อาซะ จูเปาะ เป็นเลขาฯ ซึ่งทั้ง 2 คน เป็นทายาทรุ่นที่ 4 ของ ผู้เฒ่าฮูล่อง จูเปาะ ซึ่งเป็นผู้นำชนเผ่าอาข่ากลุ่มแรกที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทย สำหรับต้นกล้ากาแฟพันธุ์อราบิก้าที่แจกให้ผู้บำบัดฟื้นฟูกลุ่มแรก ผู้ปกครองของเด็กด้อยโอกาส ที่อยู่ในสมาคมฯ และที่ส่งเสริมชาวไทยภูเขากลุ่มอื่นๆที่ร่วมโครงการได้นำไปปลูกในพื้นที่ตนเอง ได้ให้ผลผลิตออกมาจำนวนมากปรากฏ ว่าผลผลิตถูกพ่อค้าคนกลางกดราคา ทำให้ราคาตกต่ำ เกษตกรผู้ปลูกขาดทุน ปัญหาเรื่องกาแฟราคาตกต่ำจึงได้ถูกยกขึ้นมาแก้ไข โดย พ.ต.ท. บุญมี เหลี่ยมมา และทางสมาคมฯได้นำกาแฟจากชาวไทยภูเขาที่ได้ให้ผลิตแล้วนำไปคั่วบด ฝากให้อาสาสมัครชาวต่างชาติที่มาช่วยเหลือเด็กชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า ในสมาคมฯ นำกลับไปหาตลาดและทดสอบคุณภาพ ปรากฏว่าชาวต่างชาติให้การยอมรับในรสชาติของกาแฟ ต่อมาได้มีการสั่งชื้อเข้ามา  พ.ต.ท.บุญมี ฯและทีมงานสมาคมสงเคราะห์เด็กชาวไทยภูเขา จึงก่อตั้งเป็นกลุ่มวิสาหากิจชุมชน กลุ่มกาแฟอาข่าคอฟฟี่ โดยรวบรวมผลผลิตกาแฟจากผู้บำบัดฟื้นฟู,ผู้ปกครองเด็กชาวไทยภูเขา และชาวเขาเผ่าอาข่าและชาวเขาเผ่าอื่นๆที่เข้าร่วมโครงการและได้สร้างแบรนด์กาแฟสด เป็นของตนเองด้วยชื่อ “Akha Coffee” ซึ่งเป็นชนเผ่าที่ปลูกกาแฟอาราบิก้ามากที่สุด เพื่อเป็นเกียรติ ยกย่องชนเผ่าอาข่า ที่หยุดทำไร่เลื่อนลอย หยุดตัดไม้ทำลายป่า หยุดทำลายสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญหยุดการปลูกฝิ่นโดยเด็ดขาด ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สร้างดินแดนแห่งฝิ่นให้กลายเป็นดินแดนแห่งกาแฟอาราบิก้า

ปัจจุบัน กาแฟทุกเมล็ด คือชืวิตและจิตวิญญาณของชาวอาข่า บริษัท อาข่าคอฟฟี่ จำกัด     จึงก่อกำเนิดขึ้นเพื่อนำพากาแฟอาข่าคอฟฟี่ (Akha Coffee) สู่สังคมและตลาดโลกต่อไป

 

 ภาพระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ของ " พ.ต.ท.บุญ มี เหลี่ยมมา " กับ ผู้ใหญ่บ้านและชาวเขาในพื้นที่ ช่วยกันทำลายไร่ฝิ่น

 

Lastest news