ติดต่อ
Contactaddress info

บ้านใหม่เจริญ 197 หมู่ 14 ต.ป่าแดด
อ.แม่สรวย จ.เชียงใหม่ 57180

ติดต่อสอบถามสั่งสินค้าที่เบอร์โทรศัพท์หรือE-mailครับ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Tel. 053-163307

Fax. 053-163307

089-9563624,089-5612786

Lastest news

Map